Niebieska Linia

Nowa strona dla niezwykle zasłużonej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Niebieskiej Linii. „Policjant, który mi pomógł” to konkurs, który od 12 lat wyłania najbardziej zasłużonych policjantów w walce z przemocą w rodzinie. Laureaci otrzymują statuetki raz do roku z rąk organizatorów konkursu oraz Prezydenta RP, Premiera i innych najważniejszych osób w Państwie.Udostępnij